Logo_BEAM_215x149Tudományos kutatások szerint közvetlenül vagy közvetetten (a lakók által felhasznált termékek és szolgáltatások által) a városok a felelősek az emberi tevékenység energiafelhasználása során keletkező üvegházhatású gázok mennyiségének több mint a feléért.

Közismert az EU elkötelezettsége a kibocsátás csökkentésre. Ennek megvalósításához bevonni igyekszik a helyi érdekelt feleket, a polgárokat és a helyi szervezeteket. Mivel a helyi hatóságok állnak a legközelebb a lakókhoz, rájuk bízná e téma tevékenységeinek lebonyolítását és a példamutatást is.

Az éghajlatváltozás mérséklését célzó tevékenységek közül azok, melyek az energiaszükséglet és a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkoznak, az adminisztratív helyi szervek hatásköre alá tartoznak, vagy megvalósításukhoz szükséges e szervek politikai támogatása. Az EU államai helyi szinten profitálhatnak a hatékony, decentralizált tevékenységekből, ha betartják a kibocsátási, vagyis az üvegházhatás csökkentése érdekében vállalt kötelezettségeiket.

A helyi és regionális szervek egész Európa területén hatékony energetikai programokon keresztül próbálják az éghajlatváltozásért felelős szennyezők kibocsátásait csökkenteni, ezen kívül a fenntarható városi mozgékonyság, valamint az újrahasznosítható energiaforrások elterjesztését is szorgalmazzák.

Az Európai Tanács ezen erőfeszítések támogatására kezdeményezte az Intelligent Energy Europe (IEE) program létrejöttét, amelyen keresztül innovatív projekteket támogat az energia intelligens módon való felhasználására illetve az energetikai teljesítményt javítására.

Az egyik ilyen az IEE által támogatott prjoekt a BEAM 21 (Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities) projekt, amelyet a németországi Heinrich Böll Alapítvány hozott létre.

Ez a projekt jelenleg kilenc európai uniós országban zajlik (Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia) és támogatást biztosít hatvan városnak, amelynek a lakossága 10 000 – 100 000 fő között mozog. Romániában a projekt koordinálását a marosvárárhelyi Focus Öko Központ végzi, és jelenleg 6 város vesz részt benne (Nagyenyed, Székelykeresztúr, Marosludas, Székelyudvarhely, Segesvár és Marosvásárhely).

Share Button