„Partnership for sustainability in EU funds in CEE”
– Project No. Small Grant No. 11140261
– Granted amount: 5000 EUR
– Implementation period: 1 May – 31 October 2012

Az SFteam értékrendjének középpontjában az együttműködés áll. Együttműködésünk hosszú távú célja azt biztosítani, hogy a területfejlesztés és a kohéziós politika – beleértve az EU Közös Stratégiai Kerete pénzalapjainak felhasználását – a fenntartható fejlődést szolgálja Közép- és Kelet-Európában. Hogy ez megvalósulhasson európai, nemzeti, regionális és helyi szinten, elengedhetetlennek tartjuk a döntéshozók és minden érintett fél, állampolgárok, önkormányzatok, civil szervezetek és a vállalkozói szféra együttműködését és partnerségét.
Az EU kohéziós politikáját tekintve kulcsfontosságú időszakot élünk. Noha sajnos a – többek között a partnerség minimális követelményeit is lefektető – jogi keretszabályozás kialakítása még mindig folyamatban van, a 2014 és 2020 között uniós szinten elérhető mintegy 336 milliárd eurónyi kohéziós forrás felhasználásának programozása már elkezdődött.
Természetesen szükség van erős EU-s és tagállami szintű jogszabályokra, amelyek biztosíthatják a partnerség elvének a programozás során történő érvényesítését. Ugyanakkor a partnerség megvalósítása nagyban függ a folyamatokban résztvevő személyek és intézmények szándékaitól és kompetenciájától. Az SFteam 2012 elején kidolgozott egy útmutatót a partnerség elvének a kohéziós politika programozásában és további fázisaiban történő, érdemi érvényesítésére1. Azóta kormányzati tisztségviselők és civil szervezetek körében terjesztettük ezt, és felmértük, mennyiben készek a tisztviselők alkalmazni az ebben foglalt ajánlásokat, illetve a civilek mennyiben tartják hasznosnak ezt az útmutatót.
„Őrkutya” szervezetként a jelen tanulmányban összefoglaljuk, hogyan zajlott eddig Közép-és Kelet-Európa országaiban (Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Lettországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában) a 2014-2020-as programozás folyamata a partnerség szempontjából. Több tisztviselőtől és a civil szféra több képviselőjétől kértünk interjút, ill. visszajelzést ehhez, amelyek alapján úgy láttuk jónak, hogy az egyes országokban jellemző helyzetet a kormányzati és a civil szervezetek szemszögéből külön-külön ismertetjük. Tanulságos megfigyelni, hogy ugyanazon folyamat hogyan látszik különböző nézőpontokból.