Az EUKI projekt keretében a Focus Eco Center egy képviselője részt vett az első, Gyulafehérváron megtartott workshopon. A „Stratégiai tervezés és innovációt támogató szolgáltatások regionális kompetenciaközpontok nemzeti hálózatának létrehozásához nyújtott támogatás” elnevezésű projekt keretében a regionális innovációs kapacitás növelését célzó tervezési folyamatról szóló első regionális kompetenciafejlesztési workshopra került sor a Központi Régióban. A Központi Fejlesztési Ügynökség által 2022. szeptember 22-én szervezett rendezvényen az 50 regionális érdekelt félnek lehetősége nyílt arra, hogy a ROREG Egyesület által koordinált projekt keretében megvitassa a kérdéseket az OECD képviselőivel.

A megbeszélések középpontjában a stratégiai tervezés erősségeinek és lehetőségeinek azonosítása állt. Ezt követően megoldásokat javasoltak az ágazat kihívásainak leküzdésére. Cél az intelligens szakosodás és tervezés révén valódi támogatást nyújtani a társadalmi-gazdasági élet minden területén. A projekt célja a regionális fejlesztési ügynökségek kapacitásának kétféle módon történő növelése: egyrészt a regionális fejlesztési tervek kidolgozására, végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó kapacitásuk megerősítésével, másrészt a régióknak a regionális innovációs politikák és támogató szolgáltatások kidolgozására és végrehajtására vonatkozó kapacitásuk fejlesztésével.

A megvitatott témák közül egy érdekes és valóságos kérdés volt a „copy-paste” cégek ügye. Mind a központi régióban, mind Romániában a cégek innovációs problémával küzdenek. Sok cég más, hasonló tevékenységet folytató cégeknél megfigyelt legjobb gyakorlatokból indult ki. Ezt a kijelentést a kis- és középvállalkozások prizmáján keresztül kell szemlélni, amelyek vezetői egyszer láttak egy nyereséges üzletet, és azonnal beléptek ugyanabba a piaci szegmensbe hasonló szolgáltatásokkal.

Sok olyan cég, amely hasonló szolgáltatásokat kínál ugyanabban a szegmensben, de nincs elképzelése a piaci növekedésről, nem rendelkezik innovációs lehetőséggel, mivel a vállalkozás alapításakor nem volt növekedési terv. Ráadásul a piaci kereslet és kínálat egyeztetése nélkül a vállalatnak nincs lehetősége az innovációra. Ha a vállalatot az ugyanabban a piaci szegmensben működő, hasonló tevékenységet folytató más vállalatok tapasztalatai vezérlik, akkor az innováció ismét a más vállalatok jelenlegi mozgásának másolata lesz. Véleményem szerint ez csak néhány fontos elem, amelyet figyelembe kell venni ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a zsákutcából, a copy-paste hatásból.

Az innováció a sok lehetőség közül jelentheti egyszerűen az üzlet újragondolását, vagy jelentheti a szakmai kutatást, de mindenképpen fontos, hiszen az innováció a hatékony regionális fejlődés egyik fő tényezője. A regionális innovációs politikák a helyi, regionális és globális igények, a piacok és a kihívások minél pontosabb megértését igénylik.

Share Button